Informacje koolkote


 
 
 
 

Informacja na temat powłok proszkowych typu FIRETECH – KOOLKOTE (czarna, drobna struktura)

firmy H.B.FULLER:

ZHM7571
ZHM8517
ZHM8447
ZHM8516

Produkty: ZHM7571 oraz ZHM8517 wykazują w porównaniu do pozostałych powłok typu Koolkote nieznacznie niższe właściwości odporności na działanie wysokiej temperatury i są przeznaczone do malowania detali narażonych na działanie temperatur do 400oCw krótszych okresach czasu.
Powłoki te różnią się stabilnością zachowania koloru: powłoka ZHM7571 pod wpływem dłuższego oddziaływania temperatury nabiera zielonkawego odcienia, podczas gdy ZHM8517 w tych samych warunkach jest bardziej stabilna i zachowuje swój czarny odcień.
Farby te znajdują zastosowanie do powlekania detali tj. grile, obudowy oświetleniowe, itp.

Powłoki ZHM8447 oraz ZHM8516 są produktami o bardziej zaawansowanej technologii i są stosowane tam gdzie wymagana jest odporność na nieciągłe działanie temperatur rzędu 500-600oC. W tych warunkach wykazują też podwyższoną odporność antykorozyjną.

Niezwykle ważne jest tu właściwe przygotowanie podłoża przed malowaniem i warunki użytkowania pomalowanego detalu. Jeżeli przygotowanie podłoża nie jest przeprowadzone prawidłowo wystąpią b. poważne problemy z przyczepnością powłoki. Również jeżeli końcowy użytkownik ma „nierealistyczne” oczekiwania w dziedzinie odporności na działanie wysokiej temperatury musi liczyć się z niewielkimi zmianami koloru.

Farbami ZHM8447 i ZHM8516 malowane są obudowy reflektorów teatralnych, rury wydechowe / tłumiki samochodowe, obudowy kominków.

Odbiorcami dużych ilości farb ZHM7571 oraz ZHM8447 są m.in. producenci motorowerów i skuterów w Indiach (Bajaj Auto).
Dostarczamy również te farby do produkcji tłumików do traktorów, np. jesteśmy głównymi dostawcami do fabryki Mahindra&Mahindra w Indiach.
Tu należy podkreślić, że przeprowadzone testy nie wykazały najmniejszych oznak korozji, zmiany koloru czy utraty stopnia połysku po dwóch latach użytkowania.

Najczęściej poddawane są badaniom i testom pomalowane powłokami Koolkote ruszty / obudowy kominkowe. Badania wykazują pewne zmiany koloru, zwłaszcza jeżeli pomalowany detal narażony jest na działanie wysokiej temperatury w sposób ciągły.

Dlatego tez podkreślamy, że jest niezwykle ważne aby użytkownik przeprowadził własne testy sprawdzające, który z produktów będzie najbardziej odpowiedni do jego celów. Nie możemy udzielić żadnej gwarancji.

Kombinacja właściwości powłok Koolkote tj. odporność na działanie ciepła i promieniowanie ultrafioletowe z odpornością antykorozyjną stawia je w absolutnej czołówce światowej. Dwa lata pracy poświęcone na udoskonalenie produktu przyniosły oczekiwany efekt: powłoki ZHM8447 oraz ZHM8516 są prawdopodobnie najlepszymi powłokami proszkowymi odpornymi na wysokie temperatury dostępnymi dziś na świecie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. właściwości poszczególnych rodzajów powłok, metod przygotowania powierzchni przed malowaniem czy sposobu utwardzania prosimy o zapoznanie się z Kartami Danych Technicznych.

 

3 kwietnia 2003 r.

Opracował:
Graham Steele
H.B.Fuller, Birmingham
tel. (44) 121 322 6900

Tłumaczenie:
Małgorzata Szarlińska
EKO-BHL-Autoryzowany Dystrybutor HBF
01-301 Warszawa, Połczyńska 89
tel. (22) 664 54 24