Czyszczenie powłok proszkowych

CZYSZCZENIE POWŁOK WYKONANYCH W TECHNOLOGII SYNTHATEC
/wyciąg/
W celu zachowania właściwości estetycznych oraz trwałości powłoki w oczekiwanych długich okresach, niezbędne jest poddawanie detali pomalowanych powłokami Synthatec regularnym czyszczeniom.

Częstotliwość przeprowadzania czyszczeń zależy od stopnia zanieczyszczenia środowiska.

W „normalnym” środowisku miejskim zalecamy przeprowadzanie czyszczenia w odstępach najpóźniej 18-to miesięcznych, chyba że pojawiają się na powłoce nadmierne zabrudzenia. Wówczas powłokę należy czyścić częściej. Dla terenów o wysokim zanieczyszczeniu środowiska, w pobliżu zbiorników morskich lub pływalni czyszczenie należy przeprowadzać co 3 miesiące.

 

CZYSZCZENIE POWŁOK PROSZKOWYCH
Powłoki proszkowe mogą być czyszczone przy pomocy płynnych, łagodnych środków detergentowych, rozcieńczonych w ciepłej wodzie. Wszystkie powierzchnie powinny być czyszczone przy pomocy miękkich tkanin, gąbki lub pędzla z naturalnego włosia. Materiały o działaniu ciernym mogą spowodować trwałe uszkodzenie powłoki. Jeżeli na powłoce występują zanieczyszczenia w postaci osadów, może być trudne usuniecie ich przy pomocy łagodnych środków detergentowych.

W celu uniknięcia problemów z pogorszeniem właściwości i jakości powłoki, firma H.B.Fuller przetestowała grupę środków myjących, które rekomenduje do czyszczenia i konserwacji powłok proszkowych. Są to:

  • – Ajax Cream,
  • – Liquid Gumption,
  • – Flash (rozcieńczony w wodzie),
  • – Ajax Liquid (rozcieńczony w wodzie).

Do usuwania z powłok proszkowych zanieczyszczeń olejowych oraz stałych osadów, firma H.B.Fuller rekomenduje odtłuszczacz alkoholowy lub preparat RITEC `clean all`.

Po zastosowaniu wszystkich wymienionych detergentowych środków myjących konieczne jest spłukanie oczyszczonej powierzchni czystą wodą

Przed przystąpieniem do oczyszczania całej zanieczyszczonej powierzchni, należy sprawdzić skuteczność mycia wybranym środkiem na małym fragmencie detalu. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, kiedy powierzchnia powłoki proszkowej jest zanieczyszczona stałym osadem.