Dodatki

W naszej ofercie znajdują się dodatkowe akcesoria ściśle związane z pracą malarni proszkowych i potrzebne każdego dnia.

Oferujemy:

– kombinezony dla obsługi kabin proszkowych,

– półmaski filtrujące,

– wkłady filtrów w kabinach ręcznych, do systemu odciągu w instalacjach automatycznych, do śrutownic i inne,

– aparaturę kontrolno-pomiarową jak np. mierniki grubości powłok, noże krążkowe, paski temperaturowe do pomiarów temp. w piecach polimeryzacyjnych, konduktometry i inne,

– osuszacze membranowe powietrza sprężonego.